DE BEREIDHEID HEBBEN OM…

HET VRIJE-WIL-WERK DAT NODIG IS OM JE TE BEVRIJDEN UIT DE OUDE-AARDE-SETTING

Deventer ‘Sisterhood of the Rose, Nederland’ bijeenkomsten, 8 en 15 juni 2018

SotR 8 juni 2018

Aangestuurd door het allerdiepste verlangen, doen vrouwen en mannen elke week Vrije-Wil-Werk tijdens en vanuit The Sisterhood of the Rose bijeenkomsten. Het gerealiseerd krijgen van het verlangen van De Godin om NÚ door ieder van ons heen te Léven, doet hen week na week komen. Het gerealiseerd krijgen van het verlangen van De Godin om zo snel en soepel mogelijk The Event en onze Ascensie te laten plaatsvinden, doet hen ook in hun dagelijkse leven met dit Vrije-Wil-Werk doorgaan. 

In de met elkaar ervaren Deventer-SotR-bijeenkomsten, is in de afgelopen weken bijzonder veel Ascensiewerk ten dienste aan het hoogste goed verzet. De bijeenkomst van vrijdag de 8ste mocht er dan ook een zijn waarin bovenal zachtheid en koestering voorop stonden. Meteen na The Goddess Vortex Meditatie, hebben An-Ra en ik de deelnemers in ons in de Belichaamde Godin mee op reis genomen door langdurig voor hen te drummen. Daarna hebben we alle tijd genomen om ieders ervaringen met elkaar te delen. Met de Return of the Goddess meditatie hebben we ons samenzijn afgerond. 

Ook deze SotR bijeenkomst heeft ertoe bijgedragen dat iedere deelnemer in haar of zijn dagelijkse leven daadwerkelijk De Godin vrij tot expressie en creatie kan laten komen. Wanneer dit nu nog niet – helemaal – lukt, kan dat wat volgende bijeenkomsten brengen er voor zorgen dat dit wel het geval is. Of SotR deelnemers De Godin in hun leven van elke dag daadwerkelijk volledig en vrij laten Léven is en blijft uiteindelijk aan hen ZELF.

SotR 15 juni 2018

In de erop volgende bijeenkomst hebben wij verder handen en voeten aan het vorenstaande gegeven. Om gerealiseerd te krijgen dat wij daadwérkelijk uit de gevangenis van de ons bekende aarde wegkomen en weer in De Godin – in GodGodinEEN – terugvloeien, kan er in ons dagelijkse leven van ieder van ons bijzonder veel gevraagd worden. Meer dan je ooit kan bedenken!

Wanneer je vrij wilt zijn en daadwerkelijk jouw Ascensie-proces wilt doorleven MÓET je namelijk DE BEREIDHEID HEBBEN OM

 1. ÓVERAL IN TE SPRINGEN WAT HET LEVEN JOU AANREIKT, ongeacht alles en iedereen én zonder het te bevragen
 2. ÁLLES LOS TE LATEN – in het springen laat je de oude-aarde-setting los
Opmerking over ‘bereidheid’: dit betekent niet dat je er ook daadwerkelijk voor geplaatst komt. Iedereen heeft haar of zijn eigen Ascensie Missie en krijgt dat aangereikt wat nodig is om deze optimaal uit te kunnen en zullen voeren.

Waar je in relatie tot ‘de bereidheid hebben om…’ specifiek aan moet denken en wat dit voor jou en je leven kan gaan betekenen, hebben de SotR deelnemers van deze avond zelf ervaren. Twee van de vele mogelijkheden van wat er tijdens hun Ascensie-proces van hen gevraagd kan worden, zijn door hen doorleefd. Zo eerlijk mogelijk naar zichzelf toe, hebben zij er al voelend naar gekeken of zij de beréidheid hebben om in hun dagelijkse leven te springen. Én of zij dit in ‘vol ja!’ ook daadwerkelijk zullen dóen. Binnen de veilige setting van deze SotR bijeenkomst, hebben de deelnemers vervolgens een letterlijke stap voorwaarts gemaakt om hun ‘vol ja doen!’-keuze en de gevolgen daarvan alvast te ervaren. Óf – indien er nog geen ‘vol ja’ kwam – om te onderzoeken hoe het zou zijn om voorbij angst, twijfel en weerstand te gaan en om binnen dit SotR vangnet te ervaren hoe het voelt om tóch te springen. Bekrachtigd vanuit deze ervaring, zijn allen nu weer meer in staat om hun keuze ook daadwerkelijk te Léven. Zijn we weer een stukje dichter bij het samen laten gebeuren van The Event.

ALS OOK JIJ HIER THUIS MEE BEZIG WILT GAAN

Om ook jou bewust te maken van wat er van je gevraagd kan worden om de Godin te belichamen en haar daadwerkelijk door jou heen te laten Léven – te Ascenderen – volgt hieronder een opsomming. Wanneer je bij jou thuis de oefening die we tijdens de SotR bijeenkomst hebben gedaan wilt doen, ga dan staan, zie per opgesomde situatie wat van jou gevraagd kan worden, ervaar ten diepste wat er hierbij in jou/jouw lichaam/je mind gebeurt, voel wat je vanuit jouw diepste verlangen voor jezelf wilt, welke keus je maakt én of je in staat bent om hier in je leven zelf daadwerkelijk in te springen. 

Als je de keus maakt om een van de opgesomde uitnodigingen op te pakken mocht deze zich aandienen, zet dan een stap voorwaarts en ervaar wat er dan met jou gebeurt. Als je voelt dat je er nog niet vol in kunt of wilt stappen, zet dan ook een stap voorwaarts en ervaar wat er met jou gebeurt als je deze stap wél zou zetten. (Wellicht is het minder lastig dan je dacht of is het wel lastig maar krijg je contact met jouw grote kracht en kan je van daaruit weer verder. Of je voelt hoe bevrijdend het is, etc.) Door dit voor jezelf te doen creëer je ruimte en maak je het jezelf een stuk makkelijker om ervoor te kiezen om daadwerkelijk in alles te springen wat gedurende jouw Ascensieproces van jou gevraagd wordt.

Wat van jou gevraagd kan worden:

BEN JE – OM JEZELF TE BEVRIJDEN – BEREID OM……….

 1. BEN JE BEREID OM WEG TE LOPEN UIT WAT JE IN JE HUIDIGE LEVEN ALLEMAAL DOET EN JE FULLTIME IN TE ZETTEN TEN DIENSTE AAN HET HOOGSTE GOED EN HET GROOTSTE GEHEEL
 1. BEN JE BEREID OM AFSCHEID TE NEMEN VAN JE OUDERS/KINDEREN/FAMILIE – OMDAT DIT VAN JE GEVRAAGD WORDT, OMDAT JE ANDERS NIET IN VOLLE FOCUS JOUW ASCENSIE-MISSIE KUNT VOLBRENGEN, OMDAT DEZE RELATIES NIET DIENEND ZIJN AAN JOUW ASCENSIE-WEG – EN OM VOLKOMEN ALLEEN TE KOMEN STAAN
 1. BEN JE BEREID OM DE GODIN VOLLEDIG VRIJ DOOR JOU HEEN TOT EXPRESSIE TE LATEN KOMEN EN VOLLEDIG RECHT EN ZUIVER TE COMMUNICEREN IN WOORD EN DAAD. ONGEACHT WAT DIT IN ANDEREN TEWEEG BRENGT, HOE ZIJ NAAR JOU TOE REAGEREN EN WAT DIT IN JOU TEWEEG BRENGT. EN, ONGEACHT HET FEIT DAT JE HIERDOOR VOLLEDIG ZICHTBAAR, NAAKT, ONBESCHERMD EN OPEN WORDT.
 1. BEVIND JE JE IN EEN MAN/VROUW – ROMANTISCHE – RELATIE WAARIN JE NIET SAMEN-EEN BENT EN IEDER NIET DAADWERKELIJK LEEFT. WAARIN DE VROUW – HET VROUWELIJKE – NIET HEEL IS EN VAN DAARUIT AAN DE MAN BLIJFT TREKKEN OM IN SAMEN TE KOMEN EN OM TE EISEN DAT HIJ HAAR HET LEVEN GEEFT. WAARIN DE MAN – HET MANNELIJKE – NIET HEEL IS EN HET VERTIKT OM IN SAMEN TE KOMEN OMDAT HIJ DAN VAN ALLES GAAT VOELEN WAAR HIJ BANG VOOR IS. 
 • 4A. (LOSLATEN) ALS JIJ VANUIT HET VROUWELIJKE EGO REAGEERT: BEN JE BEREID OM UIT EEN DERGELIJKE RELATIE WEG TE LOPEN EN ZELF TE GAAN LÉVEN.
 • 4B. (INSPRINGEN) ALS JIJ VANUIT HET MANNELIJKE EGO REAGEERT: BEN JE BEREID OM ER KEER OP KEER VOOR TE KIEZEN OM IN PLAATS VAN WEER WEG TE LOPEN, IN SAMENZIJN TE GAAN EN DAARIN ALLES IN JOU TE ERVAREN WAT JE MAAR VOELT/WAT ER MAAR GEBEURT
 1. BEN JE BEREID OM JE BAAN EN VASTE INKOMEN OP TE GEVEN
 1. BEN JE BEREID OM JE HUIS/WOONOMGEVING/GEBOORTE-LAND OP TE GEVEN
 1. BEN JE BEREID OM JE LICHAAM LOS TE LATEN: DOOD GAAN
 1. BEN JE BEREID OM JE GEBOORTE NAAM OP TE GEVEN EN DE NAAM VAN JOUW ZIEL TE DRAGEN, ONGEACHT DE REACTIE VAN ANDEREN EN WAT DIT IN JOU EN JE LEVEN TEWEEG BRENGT.
 1. BEN JE BEREID OM JE VERHALEN/JE DRAMA LOS TE LATEN
 1. BEN JE BEREID OM AL JE NIET DOOR JOU ZELF IN JE EIGEN LEVEN ERVAREN BEWUSTZIJN EN SPIRITUELE KENNIS OP TE GEVEN
 1. BEN JE BEREID OM JE KOFFER OF RUGZAK TE PAKKEN OMDAT JE DE NAAM HOORT VAN EEN STAD DIE AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD LIGT, DEZE NAAM IN JE BLIJFT RESONEREN EN JE VOELT DAT JE IN DIE STAD ASCENSIE-WERK HEBT TE DOEN/DAAR HEBT TE ZIJN.
 1. BEN JE BEREID OM VOLKOMEN EERLIJK NAAR JEZELF TOE TE ZIJN. OM VAN DAARUIT RECHT EN ZUIVER TE COMMUNICEREN IN SPREKEN EN ZWIJGEN EN IN DADEN EN NIET DOEN. 
 1. BEN JE BEREID OM JE ZOGENAAMDE CONTROLE OP TE GEVEN EN VOOR DE GODIN TE BUIGEN, HAAR VOLLEDIG BEZIT VAN JOU TE LATEN NEMEN, HAAR JOU VOLKOMEN TE LATEN LEIDEN, OOK AL VIND JE DIT DOODENG OF HEB JE ER ABSOLUUT GEEN ZIN IN OM TE DOEN WAT ZE VAN JE WIL? 
 1. BEN JE ONGEACHT ALLES BEREID DE GODIN IN JOU TE ONTVANGEN, HAAR TE VERANKEREN EN VRIJ DOOR JOU HEEN TE LATEN LEVEN? EN KUN JE DE ANDER DE TIJD EN RUIMTE LATEN OM ZÉLF TE KIEZEN EN SPRINGEN OOK AL BETEKENT DIT DAT JE TIJDELIJK OF HELEMAAL AFSCHEID MOET NEMEN, ALLEEN VERDER GAAT EN MAAR MOET AFWACHTEN OF JE ELKAAR OOIT WEER GAAT ZIEN.

***

Dit was een bijzonder uitgebreide versie van de oefening die de deelnemers tijdens deze SotR bijeenkomst hebben ervaren. Wanneer jij – een deel van – deze oefening thuis hebt gedaan en vanuit jouw allerdiepste verlangen voelt dat jij ook vrij wilt zijn en van daaruit wilt bijdragen aan de daadwerkelijke realisatie van The Event en onze Ascensie, meld je dan aan voor deelname aan de volgende in Deventer te houden Sisterhood of the Rose bijeenkomsten. Of doe je Vrije-Wil-Werk bij een wekelijkse SotR bijeenkomst elders in ons land. Kom en verbind je met vrouwen en mannen die dezelfde Ascensieweg met zichzelf aan het gaan zijn. Dat wij fysiek samenkomen is NÚ namelijk essentieel!

Wij zijn Sisterhood of the Rose, Nederland.

Wij zijn hier en jij bent zo bijzonder welkom!

SARA

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten