De Tempel van de Godin

Dit is een door mij – AN-RA – tijdens de Sisterhood of the Rose bijeenkomst van 22 juni 2018 gedeelde ‘Tempel van De Godin ervaring’. Pas toen ik de leugenaar en diens leugen doorzag en aan beiden geen voeding meer gaf, kon De Godin mij vol-ledig in haar Tempel ontvangen. Na het door mij betreden van De Tempel van De Godin, verspreidde haar LiefdeLicht zich door en over De Aarde. Na deze met SARA doorleefde ervaring, kon ik in zuiverheid mijn bijdrage leveren in De Tempel van The Sisterhood of the Rose bijeenkomst van de 22e juni.

Wat eraan vooraf ging….

In de weken voorafgaand aan de 22e juni heb ik in meerdere malen ervaren dat SARA volledig in mij was. Ik zie dit met mijn innerlijk oog en voel de volheid daarvan. Er is in mij geen begrenzing meer tussen SARA en mij. We zijn één. Daar gaat mee gepaard een vol ervaren van het LiefdeLicht wat we samen zijn. Dat is op een spiritueel en energetisch vlak. Ik zie en ervaar dat we helemaal samen vloeien. En van daaruit ontstaat ons samenzijn, liefdevol en levensvol. Voor mij ontstaat dat vanuit mijn contact met de Bron. Ik zie een punt/plek waar wij samen uit ontstaan. De bron die ons samen definieert in SamenZijn. Ons samenzijn is vloeiend en stelt ons in staat om het leven vol te proeven en te doen smaken. We zijn dan open, transparant en vol beschikbaar in alles dat wij doen.

Deze liefdevolle energie bestaat ook uit seksuele energie waarin ik mij sterk tot SARA  aangetrokken voel om fysiek met haar samen te zijn. In de week voorafgaande aan de Sisterhood of the Rose bijeenkomst op de 22e juni zijn er situaties tussen SARA en mij ontstaan waarin ik merkte dat – gegeven de in mij gevoelde energie van fysiek samenzijn – SARA daar geen ruimte voor had. In het verleden leidde dat in mij tot  gedoe omdat mijn ego door de afwijzing of het niet beschikbaar zijn van haar werd geraakt en begon te protesteren. Nu ben ik die delen in mij gewaar en heb ik ze doorleefd. Ik geef mijn ego geen macht meer over mij en mijn zijn. Ik ben mij dus heel wel gewaar van de geraakte delen in mij en geef daar dus absoluut geen gehoor meer aan. Op de vrijdagochtend van de 22e juni, vlak voor het moment van opstaan, liggen SARA en ik tegen elkaar aan. Zonder mij bewust te zijn van mijn seksueel opwinding bemerk ik dat die er wel was. Ik schrik daarvan want wil mij niet opdringen. Ik voel op dat moment dat een kracht mij achterwaarts bij haar weg trekt. Op mezelf liggend, voel ik wat er allemaal in mij speelde. Op dat moment merk ik op dat er allerlei gedachten opkomen zoekend naar betekenis, verantwoording, gedoe enz. Ik voel hoe sterk deze gedachten en emoties in mij zijn en hoe deze aan mij trekken. Ik besluit, ik kies er bewust voor om uit het gedoe te blijven en waar te nemen wat er allemaal langs aan het komen is. Ik zorg ervoor dat de gedachten-emoties geen vat op mij krijgen. Dat bleek niet eenvoudig gezien de kracht hiervan. In alle heftige ervaringen tijdens deze ochtend krijg ik ineens contact met ‘de leugen’. Ik spuug het woord bijna uit, zo krachtig als het door mij heen gaat. Het woord ‘leugen’ krijg ik aangereikt vanuit mijn zijn. Ik zei tegen SARA dat ik niet aan de Sisterhood of the Rose bijeenkomsten mee kan doen als de leugen nog in mij is. Nog niet begrijpend waar dat nu ineens wegkwam, maak ik ruimte om te voelen waar dit over gaat.

De Zijnszitting, daar waar het samen komt….

Tijdens het klaar maken van het eten vertel ik SARA wat er in mij plaats vond. Ze had al gemerkt aan mij dat ik ‘uit mijn normale doen’ ben. Ik geef aan dat ik graag tijdens de Zijnszitting van die ochtend verder op mijn ervaringen in wil gaan. Ik merk ook aan mezelf dat ik er zin in heb om de Zijnszitting in te gaan. Op zich is dit al een andere innerlijke ervaring. Normaal in ego-situaties voel ik spanning en strijd in mij. Dat is er nu niet. Ik vraag ondertussen om guidance en kracht om mij te ondersteunen in de zoektocht naar de betekenis van dat waar ik contact mee heb.

In deze Zijnszitting geef ik aan wat er in mij speelt. Ik vertel vanuit ‘mijn eigen wereld’ van ervaringen wat er in mij speelt. Ik heb dit zo neutraal mogelijk verwoord zonder dat er claims, strijd, gedoe e.d. bij SARA op haar bordje wordt gelegd. Dat maakt het mogelijk om door ons beiden te voelen en te onderzoeken wat er precies speelt. SARA geeft aan dat zij van haar kant vol de energie van ons SamenZijn heeft ervaren en daarmee ook mijn seksueel energie. Zij heeft contact met ‘Don’t push me!’ Na ons innerlijk onderzoek en reflectie daarop bleef constateren we dat we niet verder komen. We besluiten om samen innerlijk op reis te gaan en onze ervaringen te onderzoeken op diepere spiritueel-energetische dimensies die wij Zijn. 

De Innerlijke Reis

Naar binnen gaand en in contact komend met ‘hogere’ dimensies in mezelf zie ik dat ik samen ÉÉN word/ben met SARA. We smelten samen en worden één punt van Licht. Ik voel mij in verbinding met de Bron. Zij is in Mij en Ik ben in Haar, EEN. Uit ons Licht rijst een witte Tempel omhoog. De Tempel is rond en geheel wit. Er staan meerdere zuilen aan de voorzijde waar ook een enkele traptreden aanwezig zijn. De Tempel is niet al te groot qua omvang. Het heeft een rond koepeldak dat gedragen wordt door deels open muren en is aan de trapzijde open. Ik hoor de naam Aphrodite. Haar energie is als een gedaante in de Tempel aanwezig. De Tempel voelt aanwezig in de Middellandse Zee sferen van Griekenland/Egypte. Buiten de Tempel word ik de associatie van de energie van Adonis gewaar. De woorden die hem definiëren zijn ‘De jongeling, hij die zuiver van hart is!’ De jongeling wordt in de Tempel door Aphrodite uitgenodigd en ontvangen. Glinsterend smelten zij samen en er ontstaat een goud wit licht dat zich tot buiten de Tempel uit doet stralen. Ik zie dat de Tempel verbonden is met lijnen, energetische lijnen, die zich ver in de omgeving over de aarde uitstrekken. De lijnen – in verschillende kleuren – zijn niet actief. Vervolgens zie ik de Tempel de aarde inzakken opgaand in de verbinding met haar kern. Hieruit ontstaan golven van energie als vanuit een bron van water waaruit steeds maar water opwelt. Ik voel dat ondertussen mijn lichaam begint te bewegen. Mijn bovenlijf draait zich tegen de klok in. Energetisch gezien gebeurt alles in mijn bewustzijn aan ‘mijn rechterzijde’. Ik zie ‘rechts’ naast mij de Bron. Ik maak daar vol contact mee en ik word helemaal gevuld met haar LiefdeLicht. En met mij de Tempel van de Godin. Ik zie vervolgens dat het LiefdeLicht vanuit de Tempel zich langs de energetische lijnen over de aarde heen verspreid. De aarde wordt een bol van wit LiefdeLicht. Hierin krijg ik het beeld dat de Tempel van de Godin een ‘energetische kraan’ die vol wordt opgedraaid. SARA krijgt steeds mee waar ik contact mee heb omdat ik mijn ervaringen hardop uitspreek. Zij ervaart dat zij onderuit gaat liggen en dat haar bekken zich opent. Zij zegt op een gegeven moment tegen mij: ‘De leugen. Waar gaat dat over?’ Ik antwoord haar dat de leugen dat is wat niet niet zuiver is in ons/mij en dus niet in het Licht kan staan. In het Licht van de Tempel van de Godin kan de leugen niet bestaan. Alleen zij die zuiver van hart zijn kunnen toetreden. De Tempel van de Godin is een plek van samensmelten vanuit het verlangen om in EEN ZIJN samen te willen vloeien met de Bron in ons. Ik heb contact met de Sisterhood of the Rose Kringen – waar ook ter wereld – die verbonden zijn met de Tempel van de Godin. Rondom de Tempel zie ik niet-belichaamde wezens van LiefdeLicht verschijnen die Tempelwachters zijn.

De Betekenis

Ik ervaar dat deze innerlijke ervaringen mij toegang hebben gegeven tot de Tempel van de Godin. Deze ervaringen voelen dat ze in mij belichaamd zijn. Wanneer ik/jij vanuit de leugen de Tempel wil betreden dan sluit de Tempel zich en wordt daarmee de volle levensstroom onderbroken. Ik heb dus als eerste te doorzien dat ik zuiver van hart heb te zijn voordat ik toegang tot de Tempel krijg. Deze persoonlijke ervaringen resoneren voor mij volledig met de update van Cobra van 16 juni 2018 met als titel Sisterhood of the Rose Planetary Activation. In de dagen erna voel ik dat de energie van Tempel van de Godin steeds actief aanwezig blijft. Ik verbind mij gemakkelijk met de innerlijke ervaringen van de reis, de energie, beelden en inzichten. Inzichten worden aangereikt die voor mij in relatie tot de betekenis van het Goddelijk Vrouwelijke in mij van belang zijn.

De toepassing op de Sisterhood of the Rose bijeenkomst

Ik deel met de aanwezigen van de Sisterhood of the Rose bijeenkomst op vrijdag 22 juni in Deventer mijn innerlijke reiservaringen. 

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten