‘Step-Up’ in jouw Ascensie Bijdrage

WANNEER JIJ JOUW OPTIMALE POTENTIEEL INZET OM THE EVENT EN ONZE ASCENSIE ZO SPOEDIG EN SOEPEL MOGELIJK TE DOEN PLAATSVINDEN 

*WAT BEN JIJ DAN AAN HET DOEN, 

*WAAR BEN JIJ DAT AAN HET DOEN

*EN MET WIE?

Deventer ‘Sisterhood of the Rose, Nederland’ bijeenkomst, 29 juni 2018

SARA

Deze SotR bijeenkomst was een vlechtwerk van de in deze periode van onze Ascensie door ons – SARA en An-Ra – doorleefde ervaringen en de hier synchroon mee lopende, door Cobra in zijn blog weergegeven stand van zaken. Een vlechtwerk waarvan ook de drie meditaties – Goddess Vortex, Seksuele Healing, Return of the Goddess – onderdeel waren. Van hieruit hebben de deelnemers aan deze SotR bijeenkomst ervarings-gewijs contact gemaakt met wat dit alles voor hen zelf en hun dagelijkse leven betekent. Welke volgende stap erbovenop – welke ‘Step Up’ – in hun Ascensie-Bijdrage NÚ van hen wordt gevraagd.

In dit kader zijn wij er deze avond meteen mee begonnen om diverse SotR deelnemers te benaderen met de uitnodiging of zij een ‘Stap er bovenop’ willen zetten en een of meerdere keren een deel van een SotR bijeenkomst in willen vullen. Waar we met hen naartoe willen werken is dat, wanneer An-Ra en ik vanwege Ascensie-werk elders of door andere omstandigheden niet in staat zijn aanwezig te zijn, de SotR-Deventer-bijeenkomsten toch gewoon doorgaan. Het alomvattende doel van het vergroten van het draagvlak is, dat er wereldwijd een snel uitdijend, belichaamd SotR netwerk ontstaat. Een netwerk waarin en waar vanuit De Godin wordt verankerd en volledig vrij tot expressie en creatie komt in het dagelijkse leven van zowel begeleiders als deelnemers. EN WAARMEE WE MET DE GROOTST MOGELIJKE BELICHAAMDE MASSA ZO SNEL EN SOEPEL MOGELIJK, MET ELKAAR ZOWEL THE EVENT ACTIVEREN ALS ONZE ASCENSIE REALISEREN!

Het is verheugend en hoopvol dat de – vooralsnog twee -gevraagde deelnemers ervoor hebben gekozen deze ‘Step Up’ met zichzelf te maken. Hiermee zijn zij in hun dagelijkse leven een proces ingegaan die hen de gelegenheid biedt om De Godin volledig te belichamen.

VRIJ WEERGEGEVEN STAND VAN ZAKEN VOLGENS COBRA

Het ons wel bekende – van De Godin afgescheiden – gesloten oude aarde systeem, is ineen aan het storten. Dat is inherent aan ons Ascensieproces en de daarmee gepaard gaande stijgende compressie. Wat zorgelijk is, is dat deze situatie te lang en te vergaand voortduurt. Dit zorgt ervoor dat….

 • de lichamen van degenen die er al jaren 24/7 mee bezig zijn om The Event en onze Ascensie zo spoedig en soepel mogelijk te laten plaatsvinden, ook ineen aan het storten zijn. 
 • het moment nadert dat het ineenstort-proces van het gesloten systeem niet meer te stoppen is – point of no return. 

Wanneer de aarde/het lichaam waar doorheen wij aan het Ascenderen zijn, voortijdig sterft dan kunnen wij er als geheel niet meer doorheen Ascenderen. Dit is geen optie!

Deze situatie vraagt dan ook van ieder van ons, om er NÚ – ondanks grotere risico’s – een stap bovenop te zetten. Om de Light Forces NÚ toestemming te verlenen om in te grijpen en ook in fysiek contact met ons – met degenen die zich op de oppervlakte van de aarde bevinden – samen te werken. Tegelijkertijd brengen de Light Forces hun vrije wil tot expressie door dat te doen wat zij voelen te moeten doen om ons uit onze situatie te helpen bevrijden. Zij nemen daarmee meer risico’s. In mei is de – wederom nieuwe – gamma tijdlijn waarop dit plaats kan vinden gestart.

***

GEEF OOK TOESTEMMING AAN DE LIGHT FORCES

TEKEN DEZE PETITIE EN BEN HIERMEE EEN VAN DE MINIMAAL 144000 MENSEN DIE DEZE NIEUW GEACTIVEERDE TIJDLIJN IN HET LEVEN ZELF BELICHAMEN

PETITIE Planetary Liberation NOW!

***

DE DOOR MIJ – SARA –  METAFORISCH ERVAREN HUIDIGE SITUATIE, ZOALS DOOR COBRA IN ZIJN UPDATE VERWOORD

De wezenlijke omslag-periode waarin wij nu zitten, heb ik metaforisch als volgt ervaren:

Ik ben op zee en het stormt behoorlijk heftig. Gigantisch veel scheepjes en hun opvarenden zijn in stervensnood. Ik ben reddingszwemmer en ik lig in het koude water. Wanneer ik omkijk, zie ik het grote geavanceerde futuristische schip waar ik voor de zoveelste keer weer vanaf gesprongen ben. Voor mij in het donkere woelige water, neem ik een klein scheepje waar met daar omheen overboord geslagen opvarenden. Zij proberen zich in leven te houden door zich aan dingen vast te klemmen. Het dichtst bij mij houdt een in nood verkerende angstige vrouw zich krampachtig aan een boei vast. Ik zwem naar haar toe en roep haar toe dat zij mij moet vertrouwen, dat ze de boei waaraan ze zich vastklampt los moet laten en zich door mij in veiligheid moet laten brengen naar het grote schip. Na langdurig en veel aandringen, na haar pogingen om mij van haar weg te duwen en mij onder water te drukken af te hebben gehouden en uiteindelijk met wat stevig fysiek ingrijpen mijnerzijds, lukt het mij om de vrouw mee te kunnen voeren en in veiligheid te brengen. 

Het wéér van mijn grote schip in het water springen, mijn aandringen, overreden, de vrije wil van de vrouw, haar uit grote angst genomen onbewuste overlevingsacties, het haar mij niet vertrouwen, mijn fysieke inspanning van het zo lang bij haar in het water zijn en het haar met wat aandrang loswrikken, heeft mij bijzonder veel energie gekost. Nu moet ik dit zelfde proces weer door met de volgende en de volgende en de volgende…, wetende dat er nog vele, vele andere schepen en hun opvarenden in nood zijn. Duidelijk weet ik, dat ik – en mijn collega reddingswerkers – dat fysiek niet ga redden. Als we op deze manier doorgaan, gaan er velen onnodig sterven. Het is essentieel dat we het anders gaan doen en dat ik hulp in ga zetten, of de mensen die aan het verdrinken zijn ervoor kiezen deze manier van hulp aan te grijpen of niet. Het is NÚ tijd voor een omslag.

Deze omslag kan gemaakt worden met behulp van een technisch hoogstaand apparaat dat zich op ons futuristische schip bevindt. Het is een soort van gigantisch schepnet. Ik laat ons schip langzij de groep mensen die in het water liggen komen. Ik zet het apparaat in werking en schep met één druk op de knop alle in diverse stadia van verdrinking verkerende mensen uit de zee op en breng ze zodoende in veiligheid. Dit heeft me amper energie gekost en een optimaal aantal mensen heeft er Het Léven mee gekregen. 

Op naar de volgende in de zee overlevende groep mensen…’

DE DOOR MIJ – SARA – IN MIJN DAGELIJKSE LEVEN ERVAREN HUIDIGE SITUATIE, ZOALS DOOR COBRA IN ZIJN UPDATE VERWOORD

Metafoor vertaald naar mijn realiteit

Ook ik heb in deze weken een omslag gemaakt.

An-Ra en ik zijn er altijd op gefocust, om te allen tijde optimaal dienstbaar te zijn aan het hoogste goed en het grootste geheel. Ik – en ook An-Ra – kreeg er contact mee dat wij met al onze jarenlange en vele-levens-lange Ascensie-werk-ervaringen zo heel veel meer kunnen, zo heel veel sneller. Ons Ascensiewerk vanuit de oude-aarde-setting blijven doen – vanuit het steeds weer terug in het water springen en handelen – voelt frustrerend omdat het lijkt op het redden van persoon na persoon. Dat gaat veel te langzaam en vergt fysiek teveel van ons. Wanneer wij in onze nieuwe ruimte blijven – op het futuristische schip – kunnen we zo heel veel sneller en meer ons doel van Ascensie bereiken. Kortom, vooralsnog benutten wij ons volle potentieel niet. En dat is wel waar we voor kiezen.

Voordat ik deze week verder kon, voordat ik ook maar iets anders kon doen, moest ik er de volle verantwoordelijkheid voor nemen dat ik helderheid kreeg op de ‘Step Up’ die ik nu weer moest maken.

Wat in mij resoneerde was: wanneer ik mijn optimale potentieel inzet om The Event en onze Ascensie zo spoedig en soepel mogelijk te doen plaatsvinden 

 • wat ben ik dan aan het doen, 
 • waar ben ik dat aan het doen
 • en – naast AN-RA – met wie?

Het grootste deel van de aan deze SotR bijeenkomst voorafgaande week, ben ik hier ten diepste in gegaan en heb ik hierin in volle focus mee gereisd. Uiteindelijk kreeg ik afdoende duidelijkheid tijdens een shamanic drum sessie van AN-RA. Momenteel kan ik inhoudelijk over wat ik heb ervaren nog niet over in detail treden. Wat ik wel kan vermelden is dat ik naar die mensen die het betreft, acties heb ondernomen die ik nu kan nemen en dat wij vanuit de reactie die gekomen is, handen en voeten aan onze ‘Step Up’ aan het geven zijn. Ik weet niet hoe alles gaat verlopen maar vanuit mij, heb ik duidelijk in mijn leven zelf aangegeven dat ik op mijn schip wil blijven en dus niet meer steeds terug de zee in wil. En dat ik gebruik wil maken van de hogere futuristische mogelijkheden die op dit schip tot mijn beschikking zijn om zo veel en makkelijk mogelijk, mensen uit de matrix te krijgen. 

Het vorenstaande hebben we met de Sisterhood of the Rose deelnemers van deze avond gedeeld. Wij hebben hen ervaringsgewijs aan de hand van onderstaande vragen door het volgende heen laten bewegen.

 • Ben ik bereid mijn Ascensie-bijdrage-‘Step-Up’ te maken?
 • En, wanneer ik mijn optimale potentieel inzet om The Event en onze Ascensie zo spoedig en soepel mogelijk te doen plaatsvinden: 
    • wat ben ik dan aan het doen, 
    • waar ben ik dat aan het doen
    • en met wie?

An-Ra heeft hiervoor met behulp van zijn shamanic drum een Systemic Ritual (red. Daan van Kampenhout) met de deelnemers gedaan en ik heb hen in mij zijn of haar reis laten maken. Daarna hebben we in de kring met elkaar gedeeld wat door ieder is ervaren. 

HOE KOM JIJ TOT JOUW STEP-UP

Wanneer ook jij voelt dat je een ‘Step-Up’ moet en wilt maken in de bijdrage die jij levert in het zo spoedig mogelijk gerealiseerd krijgen van onze Ascensie, gebruik dan de inhoud van deze nieuwsbrief en specifiek de erin vermelde vragen. Focus je hier op en blijf daar net zo lang mee bezig – vraag indien gewenst hulp – tot je een voor jou duidelijk antwoord op deze vragen hebt. Én voer dan in je dagelijkse leven uit wat je moet doen!

SotR Vrije-Wil-Werk: Energiek met een glimlachend hart je Léven dansen

In de beleving van An-Ra en mij was ook deze Sisterhood of the Rose bijeenkomst bijzonder diepgaand en zijn de deelnemers weer een stuk verder gekomen in het inzetten van hun optimale Ascensie-werk-potentieel. De uitbundigheid en saamhorigheid die ontstond én tot expressie kwam, gedurende de afrondende dans op het nummer ‘In Love’ van het Kirk Franklin, album Joyful Noise, deed een ieder met een glimlachend hart energiek het weekend in gaan. Dank, dank, dank!

SARA

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten