Vrijdag 13 Juli Nieuwe Maan – Sirius Isis Alignment – Return of the Goddess and Sacred Union

De volgende Nieuwe Maan op a.s. vrijdag de 13e juli zal een zeer krachtige afstemming en poort zijn voor energieën van de Godin en de Heilige Verbinding. Het zal gebeuren op vrijdag de 13e, die oorspronkelijk een dag is om de Godin te vieren (Freya / Venus-dag), en nummer 13 heeft veel resonanties, 13 Venus-jaren, 13 mon-cycli, etc. We Love Mass Meditation heeft onderstaand bericht gepost. In de Sisterhood of the Rose bijeenkomst van komende donderdag de 12e juli in Mook en vrijdag de 13e juli in Deventer nemen we deze energieën mee in ons SamenZijn in de Tempel van de Godin.

Geef je hier op om deel te nemen in….

We hebben de Goddess Meditaties in NL uitgeschreven in pdf en op Youtube de video’s van de meditaties geplaatst. Je vindt dit onderaan dit bericht.

Lees hieronder het bericht en haar vertaling in het Nederlands.

———-

New Moon meditations on Friday, July 13th

Posted: 05 Jul 2018 05:27 PM PDT  –  Source: We Love Mass Meditations

De volgende nieuwe maan zal op vrijdag 13 juli zijn. Vóór de patriarchale tijden werd deze dag beschouwd als een dag van de Godin wanneer mensen samenkomen om het Goddelijke Vrouwelijke te aanbidden, evenals een zeer krachtige dag voor het manifesteren, het eren van creativiteit en het vieren van schoonheid, wijsheid en voeding van de ziel.

The next new moon will be on Friday, July 13th. Before patriarchal times, this day was considered a day of Goddess when people will gather to worship the Divine Feminine, as well as a very powerful day for manifesting, honoring creativity and celebrating beauty, wisdom and nourishment of the soul.

http://foreverconscious.com/spiritual-significance-friday-13th

Bovendien is vrijdag de dag van Venus, die is genoemd naar Freyja, de Angelsaksische godin van de vruchtbaarheid.

De donkere krachten kennen de ware spirituele kracht van vrijdag de 13e en ze hebben geprobeerd ons bang te maken, wat resulteerde in de christelijke belastering van deze drie-eenheid.

Moreover, Friday is the day of Venus, which is named after Freyja, who is the Anglo-Saxon goddess of fecundity.

The dark forces know the true spiritual power of Friday 13th, and they have tried to make us fear it, which resulted in the Christian vilification of this trinity.

https://www.elizabethwilcock.com/blog/13-holy-number-of-the-goddess

Zoals voorgesteld door Untwine (http://recreatingbalance1.blogspot.com), is vrijdag 13e ook gerelateerd aan de Templar tijdlijn voor de laatste en volledige Terugkeer van het Licht op Aarde.

Op die dag zullen zowel de zon, de maan als de asteroïde Isis aan onze hemel samengaan met de ster Sirius, die de oorsprong en het belangrijkste anker van Isis en Ashtar is. Op dat moment zal de maan ook in de buurt zijn van het dichtste punt bij de Aarde (Supermoon), en zal er een gedeeltelijke zonsverduistering zijn.

As suggested by Untwine,  Friday 13th is also related to Templar timeline for the final and complete Return of the Light on Earth.

On that day, both the Sun, the Moon and the asteroid Isis will be conjunct in our skies with the star Sirius, which is Isis’s and Ashtar’s origin and main anchor. At that time, the moon will also be near its closest point to Earth (Supermoon), and there will be a partial solar eclipse.

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/06/friday-13th-july-new-moon-sirius-isis.html

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/06/timeline-work-june-14-and-july-13.html

Dit zou een geweldige gelegenheid zijn voor iedereen om opnieuw verbinding te maken met hun hogere zelf, aangezien Licht verankerd is aan het fysieke gebied met onze coherente meditatie en innerlijke stille beoefening.

Op het exacte tijdstip van de nieuwe maan om 2:48 AM UTC, wordt het aangeraden om de Meditatie van de Terugkeer van Godin en de Godin Vortex Meditatie te doen

This would be a great opportunity for all to once again connect with their higher self as Light is anchored to the physical plane with our coherent meditation and inner silent practice.

At the exact time of the new moon at 2:48 AM UTC, it is recommended to do the Return of Goddess Meditation and Goddess Vortex Meditation

https://www.welovemassmeditation.com/2018/02/goddess-meditation-230pm-everyday-and.html

evenals de seksuele helingsmeditatie die je onderaan deze pagina kunt vinden.

as well as the Sexual healing meditation which can be found at the bottom of this page.

http://recreatingbalance1.blogspot.com/p/goddess-meditations.html

Je kunt deze meditaties ook op een geschikter tijdstip van de dag met je plaatselijke Sisterhood of the Rose kring doen als je dat wilt. Je kunt zien of er groepen in de buurt zijn via de onderstaande link:

You can also do these meditations with your local Sisterhood of the Rose group at a more convenient time during the day if you wish. You can see if there are any groups close to you from the link below:

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups 

En kom over de hele wereld samen met mensen met gebruikmaking van dit evenement op Facebook:

And gather with people around the world using this event on Facebook:

https://www.facebook.com/events/1888522854519486/

Begeleide audio voor de combinatie van Return of Goddess en Goddess Vortex meditaties in het Engels is hier te vinden:

Guided audio for the combination of Return of Goddess and Goddess Vortex meditations in English can be found here:

https://goo.gl/dEVMUt

En de geleide audio in meerdere talen is te vinden in de onderstaande link:

And the guided audio in more languages can be found in the link below:

https://goo.gl/7vum2Q

Je kunt ook de New Moon Peace Meditation doen om 14:45 uur UTC op de dag.

You can also do the New Moon Peace Meditation at 2:45 PM UTC on the day.

https://www.welovemassmeditation.com/2018/06/short-meditation-update.html

Begeleide audio voor de New Moon Peace Meditation is hieronder te vinden:

Guided audio for the New Moon Peace Meditation can be found below:

https://goo.gl/UMG9Zd

Victory of the Light!

NU Thuis De Godin Verankeren!

Thuis kun je je ook in de Goddess Mediaties laten begeleiden door naar onderstaande video’s te luisteren.

Je hoeft niet te wachten tot je eerstvolgende Sisterhood of the Rose bijeenkomst om jouw bijdrage te leveren in het verankeren van De Godin. Zie in de Meditatie pdf hoe je de Goddess Vortex Meditation en de Return of the Goddess Meditation moet doen. Dit is de pdf van Sexual Healing Meditatie. Bewaar de pdf’s door deze voor jezelf te downloaden.

Goddess Vortex Meditatie

Return of the Goddess Meditatie

Sexual Healing Meditatie

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten