1e Sisterhood of the Rose bijeenkomst in Amsterdam!

Amsterdam

Afgelopen donderdagavond 12 juli is er met een kleine groep enthousiaste vrouwen – inderdaad er waren (nog) geen mannen bij – de eerste Sisterhood of the Rose bijeenkomst in Amsterdam gehouden. Deze bijeenkomst ontstond doordat een van de deelnemende vrouwen had aangegeven de bijeenkomst te willen organiseren.  SARA en ik – An-Ra – zijn die middag naar Amsterdam gegaan om daar de eerste bijeenkomst te helpen vorm geven. We voelen dat het van belang is om zo snel als mogelijk is zoveel mogelijk fysieke bijeenkomsten van de Sisterhood of the Rose te (helpen) organiseren om de Return of the Goddess energieën te verankeren. Lees hier meer over de urgentie. We hebben geïnteresseerde ‘bij -jou-in-de-buurt-mensen’ – inmiddels zo’n 7 mensen – uitgenodigd die in Amsterdam e.o. wonen om ook deel te nemen. De organisatie van deze eerste SotR-bijeenkomst ontstond dus in zeer korte tijd. Mede hierdoor konden verschillende mensen er (nog) niet bij aanwezig zijn. Er was verder ook nog geen social media ruchtbaarheid aan gegeven gezien het prille karakter van het initiatief. Wij hebben aangegeven dat wij de (eerste) avond(en) willen ondersteunen om de kring tot wasdom te laten komen. Uiteindelijk zullen de deelnemers de Sort-bijeenkomsten zelf hebben te dragen, in te vullen en vorm te geven. Iets waar wij totaal geen twijfel over hebben gezien de energie en de beschikbaarheid van de Amsterdamse aanwezigen om hier verder vorm en inhoud aan te geven. 

Bij jou in de buurt!

Middels de mogelijkheid om aan te geven op onze website (zie onderstaand bericht) dat je geïnteresseerd bent in een SotR-bijeenkomst bij jouw in de buurt is dit initiatief ontstaan en dus uitgevoerd. Zoals al is aangegeven kan iedereen aangeven dat hij/zij bij hem in de buurt een SotR-bijeekomst wil bijwonen (en organiseren). Wij zijn bereid van Sisterhood of the Rose Nederland om hierin te ondersteunen.

Het is fijn om te zien dat nu zo’n kleine drie maanden nadat de de Sisterhood of the Rose in Boedapest gereactiveerd en er in Haarlem, Mook en Deventer SotR-bijeenkomsten worden georganiseerd dit een vervolg lijkt te krijgen elders in het land.

Het is van belang dat zoveel mogelijk (wekelijkse) fysieke bijeenkomsten van de Sisterhood of the Rose worden georganiseerd in Nederland en elders over de wereld. Neem ook jouw aandeel hierin. 

Kom naar en neem deel aan de al bestaande bijeenkomsten! 

Geef aan dat je bij jou in de buurt naar een bijeenkomst wilt. 

Voel of je deze SotR-bjeenkomsten wilt helpen organiseren.

Wil je ook aan ons aangeven dat je graag Bij Jou In De Buurt een SotR-bijeenkomst wil bijwonen of mee helpen deze te organiseren ga dan naar Bij Jou In De Buurt een Sisterhood of the Rose bijeenkomst.

Afsluiting

Er volgt meer informatie over het vervolg van de Sisterhood of the Rose bijeenkomsten in Amsterdam op het moment dat dit initiatief na vakanties verder wordt opgepakt en vorm gegeven. Volg dit op onze website en hier op deze Facebookpagina.

Wil je ook aan ons aangeven dat je graag Bij Jou In De Buurt een SotR-bijeenkomst wil bijwonen of mee helpen deze te organiseren ga dan naar Bij Jou In De Buurt een Sisterhood of the Rose bijeenkomst.

De volgende SotR bijeenkomsten