WAAROM VROUWEN EN MANNEN GEZÁMENLIJK, HET WERK VANUIT DE SISTERHOOD OF THE ROSE MOETEN DOEN

VROUWEN ÉN MANNEN, HET KAN NIET MEER ANDERS

Het is al diverse keren voorgekomen dat een vrouw naar ons toe heeft aangegeven dat zij grote behoefte heeft om alleen met vrouwen in een Sisterhood of the Rose cirkel samen te zijn. Vanuit mijn eigen verlangen begrijp ik deze behoefte én in de periode waarin wij nu op aarde zijn, is het geen optie meer om mannen buiten te sluiten en voor mannen om zich er buiten te houden en er niet in te gaan.  

GEEN ASCENSIE MET ALLEEN VROUWEN OF ALLEEN MANNEN

Deze tekst heb ik gemaild naar een van deze vrouwen

Graag wil ik je mijn ervaring meegeven:

Onze Ascensiesprong – The Event – en ons als geheel Ascenderen en geAscendeerd zijn, doet De Godin Belichaamd Léven, volledig vrij tot expressie en creatie komen. Het doet De Godin – het vrouwelijke dat heel is – wederom samensmelten met God – het mannelijke dat heel is – zodat beiden GodGodin-EEN ZIJN – en er dus geen beiden, een of ander, een versus ander, meer is. Vrouwen en mannen zijn niet twee andere dingen, we zijn hetzelfde dat vanuit een ander perspectief waarneemt en al dan niet beweegt. Het mannelijke dat zijn reis naar Bewustzijn – naar een worden met De Godin – in zijn eigen lichaam mag doorleven. Het vrouwelijke dat haar reis naar Het Léven Zelf – naar een worden met God – in en vanuit haar lichaam mag ervaren. Dit IS wat ons Ascensieproces is. Het uit de illusie dualiteit van het afgescheiden mannelijke en vrouwelijke weggaan om wederom in EEN uit te komen. Dit innerlijke proces in het leven zelf doorlopen MOETEN zowel mannen en vrouwen doen ÉN samen met elkaar. An-Ra en ik hebben dit Ascensieproces doorlopen en wij ervaren nu GodGodinEEN in onszelf en in relatie met elkaar. Hierdoor weten wij dat we dit NOOIT voor elkaar hadden gekregen zonder er samen – vrouw én man – vol in en doorheen te bewegen.

GODIN EN GOD WILLEN NÚ WEDEROM EEN ZIJN

Tenslotte: De huidige reactivatie van The Sisterhood of the Rose is niet geïnitieerd door een man (red. COBRA). Dat is een zienswijze vanuit de persoonlijkheid. De reactivatie van The Sisterhood of the Rose is onderdeel van het Goddelijk plan. Het is essentieel onderdeel van ons totale Ascensieproces, van het ervoor zorgen dat wij gezamenlijk deze laatste fase doorleven zodat wij zelf onze Ascensie daadwerkelijk realiseren. De huidige reactivatie van The Sisterhood of the Rose is wat DE GODIN heeft geïnitieerd. Zij vraagt ons voor haar wil en alwetendheid te buigen en in ons leven zelf haar wensen uit te voeren ten dienste aan het grootste geheel en hoogste goed.

En zo is het en het is zo 

In Liefde,

SARA

De volgende SotR bijeenkomsten