Deventer ‘Sisterhood of the Rose, Nederland’ bijeenkomst vrijdag 20 juli 2018

Deze bijeenkomst stond in het teken van ‘GA JE HET NÚ IN HET LEVEN ZELF DOEN OF NIET’.

Wat zich deze weken laat zien, is dat we in een soort FINAAL KEUZEMOMENT zitten: ‘ga je het nu in het leven zelf doen of niet’.

  • ALS JE HET DOET, lost je afgescheidenheid van De Godin geleidelijk aan op, veranker en belichaam je haar en laat je haar steeds meer door jou heen leven. Door zodoende jezelf te bevrijden, draag je bij aan het zo snel en soepel mogelijk laten plaatsvinden van The Event en onze Ascensie. 
  • ALS JE HET NIET DOET, blijf je jezelf van haar afgescheiden houden en blijf je overleven in de onafgebroken cirkel van pijn en angst. Doordat je jezelf zodoende niet bevrijd, lever je zelf geen actieve creërende bijdrage aan het zo snel en soepel mogelijk laten plaatsvinden van The Event en onze Ascensie en kun je daar zelfs een remmende factor in zijn.

WELKE KEUS MAAK JIJ? 

*Kies je ervoor om ermee door te gaan het niet te doen. 

*Kies je ervoor om het te doen maar blijft het bij woorden. Haak je af zodra dat wat je in je leven zelf ontmoet ‘te lastig’ voor je is om doorheen te bewegen. Blijf je jezelf verborgen houden, afgescheiden van de godin en ongrijpbaar. 

*Kies je ervoor om het in het leven zelf te doen en zet je door totdat dat waar je ‘ja’ tegen hebt gezegd je alles heeft laten ervaren – ook in relatie tot anderen – wat je had te ervaren.

HOE ZIET DAT ERUIT ‘HET NÚ IN HET LEVEN ZELF DOEN’ 

Dit betekent

*dat je telkens ”binnen een minuut”‘ja’ zegt tegen alles wat jouw leven jou aanreikt. Dat je hierop vol in de door jou gekozen ervaring gaat, wat of waar deze ervaring je ook mag brengen en wat je hierdoor ook in jezelf gaat ontmoeten. Ook al heb je geen zin in dit alles, voel je weerstand, angst en ook al heb je twijfels etc.

*dat je vol ja zegt tegen alles waarvan je voelt dat je dat al dan niet moet doen en dit laat gebeuren/zorgt dat het door jou wordt uitgevoerd, ongeacht anderen en wat je hierdoor buiten en in jou gaat ervaren.

*dat je alles wat illusie is – aan activiteiten en in relaties – loslaat, ook al heb je er voorheen van genoten of heb je in het verleden prachtig mooie dingen met elkaar meegemaakt. Dat je dit doet ook al kan je hierdoor in contact komen met – bijzonder – veel pijn, verdriet, boosheid en met niet begrijpen binnenin jezelf en bij de ander. 

Dit betekent dat je van hieruit jouw optimale hoeveelheid tijd aan het zo spoedig en soepel mogelijk laten plaatsvinden van The Event, onze Ascensie en aan het realiseren van Onze Nieuwe Aarde kunt en zult besteden. Dit doe je alleen én waar mogelijk in fysieke verbinding met diegenen die ook op eigen benen staan en hier ook 24/7 mee bezig zijn.

DÍT IS HET MOMENT WAAR HET ER OP AANKOMT! DÍT IS HET MOMENT DAT JE HET DAADWERKELIJK IN JE DAGELIJKSE LEVEN GAAT DOEN EN BLIJFT DOEN!

Wat An-Ra en ik deze periode – wellicht tegen de verwachting in -ervaren, is dat degenen die veel heelwordings-werk hebben gedaan en een hoog spiritueel bewustzijn hebben, niet persé degenen zijn die het daadwerkelijk in het leven zelf doen. Ze kennen de weg doordat ze er veel over hebben gehoord en er wellicht zelf mee resoneren, maar ze durven niet te springen. We zien dat deze mensen veelal blijven hangen in spirituele consumptie. Ze blijven zich afgescheiden houden van De Godin en zich verbergen, in plaats van De Godin vrij door hen heen tot expressie en creatie te laten komen. Ondanks hun spirituele bewustzijn, begrijpen ze niet hoe ze zichzelf uit de gevangenis – de afgescheidenheid – van De Godin kunnen bevrijden. Zolang ze niet voorbij ‘het begrijpen’ durven te gaan, zullen ze zichzelf in de gevangenis houden en doen ze het niet in het leven zelf.

Juist zij die nog niet zo veel heelwordings-werk en spirituele cursussen hebben gedaan – en daar dus niet door belast en gehinderd worden – springen er nú als enthousiaste kinderen in. Ze zijn zich ervan bewust dat ze ervaring en belichaming missen maar laten zich graag begeleiden om deze zelf – in het leven zelf – te krijgen. Zij zijn bereid het werk te doen wat NÚ gedaan moet worden. Het valt ons op dat deze mensen vooralsnog veelal in de leeftijdscategorie van omstreeks 40 jaar zitten.

ZIJNS-ZITTING

Nadat we het tijdens deze SotR uitgebreid over het bovenstaande hebben gehad, hebben we met de deelnemers een Zijns-Zitting gedaan vanuit de volgende focuspunten. Ook jij kunt thuis het volgende in jezelf onderzoeken:

  • Wat gebeurt er in jou wanneer we het over het vorenstaande hebben. Wat voel je fysiek, waar denk je aan, wat voel je emotioneel, etc.
  • Resoneert het in jou en hoe
  • Besef je dat je het niet in het leven zelf aan het doen bent en hoe is dat voor jou
  • Ga je het van hieruit alsnog doen
  • Loop je er tegenaan dat je niet begrijpt wat we zeggen en ben je desondanks bereid om het tóch in je dagelijkse leven te doen
  • Ben jij het aan het doen en hoe is dit voor jou om hierin aanwezig te zijn

Ten aanzien van de Zijns-Zitting

We kregen een tip van iemand die alleen is: zij doet de Zijns-Zitting met haar mobiele telefoon. Ze neemt wat er uit haar naar boven komt op. Op deze manier heeft ze haar mobiel dienstbaar gemaakt om met zichzelf in verbinding te komen en het in het leven zelf te doen. 

DE TWEE HIERAAN VOORAFGAANDE SOTR BIJEENKOMSTEN

Dat wat tijdens bovengenoemde Zijns-Zitting in de deelnemers ervaren werd en naar boven kwam, is bemoedigend. De tendens was: ik ga het nú in het leven zelf doen! Als ik kijk naar de twee hieraan voorafgaande SotR bijeenkomsten zie ik dat meer gebeuren.

Helen Buijs – organisator van de eerste van hopelijk vele SotR Amsterdam cirkels – is er in het leven zelf in gesprongen. Het door haar gehoor geven aan haar innerlijke oproep om een bijdrage te leveren aan The Sisterhood of the Rose, heeft ertoe geresulteerd dat An-Ra en ik op donderdag 12 juli 2018 in Amsterdam waren om daar de eerste! vanuit Sisterhood of the Rose Nederland ontstane SotR Amsterdam cirkels te begeleiden. 

Oók vond ‘het nú doen’ plaats tijdens de SotR Deventer bijeenkomst van vrijdag de 13de. Deze tempel bijeenkomst stond volledig in het teken van DE NIEUWE MAAN. Met behulp van een ketting aan meditaties en stilte – met ondersteunende achtergrond muziek door de hele bijeenkomst heen – kwam De Godin steeds dieper aanwezig in ons en wij in haar. Dit zorgde ervoor dat we de energie van de nieuwe maan optimaal konden benutten door De Godin creatief tot expressie te laten komen. In de bijeenkomst smolt zij hierdoor samen met God. GodGodinEen. En dat is waar je met jezelf in uitkomt als je HET NÚ IN HET LEVEN ZELF DOET.

In Liefde,

SARA

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten