Hoe jij jezelf NÚ bevrijdt en Thuis komt!

URGENT!!

Wij – en velen met ons wereldwijd – hebben al ontelbare keren op ontelbare manieren gecommuniceerd dat DÍT DE PERIODE IS waarop wij onszelf uit de hel van de aardse illusie kunnen bevrijden en wederom terug kunnen vloeien in De Godin die we als geheel zijn. VEEL VROUWEN EN MANNEN WERELDWIJD ZIJN DIT AL DAADWERKELIJK AAN HET DOEN! 

Ook hebben wij telkenmale aangegeven dat wanneer ook jij het allerdiepste verlangen hebt om jezelf te bevrijden uit dat wat je gevangen houdt en Thuis te komen, jij NÚ in beweging moet komen – actief moet worden én blijven – en gefocust jouw unieke bijdrage in het binnenkort gerealiseerd krijgen van onze ascensie moet leveren ten dienste aan het hoogste goed en het grootste geheel. Dat jij iedereen die en alles wat hier niet dienend aan is los moet laten.

HIER ZIT URGENTIE OP!!!!

HOE BEVRIJD OOK JIJ JEZELF NÚ EN KOM JE THUIS!

Hoe zorg je er voor dat jij hier NÚ daadwerkelijk inspringt EN JOUW HELE ASCENSIEPROCES VOLBRENGT. Kortom, hoe bevrijd ook jij jezelf nú en kom je Thuis! 

Omdat wij dit proces reeds met onszelf hebben doorlopen, léven wij het antwoord op deze vraag elke seconde van ons leven. 

Wat je bóvenal moet doen is 

  • stoppen met alleen maar ‘denken over’ ascenderen en jouw rol daarin
  • stoppen met twijfelen aan de wereldwijd velen die jou vanuit hun eigen ervaringen de weg wijzen
  • stoppen met twijfelen aan alles wat je hoort, leest en ziet in relatie tot onze ascensie
  • stoppen met onze huidige ascensie en de door jou uit te voeren inzet hierin te blijven bevragen, traineren en afremmen

en

  • HET GEWOON DOEN!! ongeacht alles en iedereen.

WAT HELPT JOU HIERBIJ

Ascensiegewijs gesproken is JOUW ALLERDIEPSTE VERLANGEN OM JEZELF NU TE BEVRIJDEN UIT DAT WAT JE GEVANGEN HOUDT EN THUIS TE KOMEN, JOUW MOTOR, HOUVAST EN LEIDRAAD IN ÁLLES WAT JE IN JE LEVEN VAN ELKE DAG – NIET – DOET. Wanneer je hier ten volle bewust van bent, kun je de illusie dat je altijd contact moet hebben met dit verlangen ontkrachten en kun je gewoon 24/7 gefocust door gaan met het gerealiseerd krijgen van jouw bevrijding en Thuiskomst. Juist ook op die momenten gedurende jouw Ascensieweg dat je – fysiek – tot het uiterste uitgedaagd wordt en jouw ego’s, persoonlijkheid en mind alles in het werk stellen om jou niet actief door te laten zetten. En dit gebeurt dag en nacht!

En 

KIES ER CONTINU VOOR OM TEN DIENSTE TE ZIJN AAN HET HOOGSTE GOED EN GROOTSTE GEHEEL. Ook op momenten dat je uitgeput bent, je eenzaam, angstig, gefrustreerd, moedeloos, somber, ellendig en in de war voelt. En ook dit ga je meemaken. 

VIND HIERIN JE EIGEN WOORDEN DIE JE ZO VAAK MOGELIJK AL DAN NIET HARDOP UITSPREEKT, bv: ‘ik kies ervoor om te allen tijde dienstbaar te zijn aan het hoogste goed en het grootste geheel. Ik kies ervoor mijn unieke bijdrage te leveren in het spoedig gerealiseerd krijgen van The Event en onze Ascensie. Het maakt mij niet uit wat ik ervoor moet meemaken, voelen en doorleven om mijn Goddelijke ascensie taak daadwerkelijk te kunnen en zullen volbrengen. Wat ik moet doen of juist niet – meer – mag doen. Ik doe wat van mij gevraagd wordt om iederEEN te bevrijden en wij eindelijk weer Thuiskomen. Ik ga door tot IK wederom daadwerkelijk EEN BEN’. 

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

Natuurlijk hoef je het ascensieproces niet alleen te doorleven. JUIST NIET! WE MÓETEN DEZE KLUS JUIST MET ELKAAR DOEN, VROUWEN EN MANNEN SAMEN. 

WERELDWIJD KOMT HIER THE SISTERHOOD OF THE ROSE IN BEELD. Maak gebruik van haar wekelijkse bijeenkomsten. Laat wat je hier in aanwezigheid van anderen ervaart je bekrachtigen, voortstuwen, helpen, ondersteunen. Geniet van elkaars gezelschap en lach en dans samen de vrijheid in naar Thuis, terug naar De Godin.

SARA

Sisterhood of the Rose Nederland

https://Ascensiehuis.nl

De komende Sisterhood of the Rose bijeenkomsten