Loading...
Sisterhood of the Rose2018-10-26T13:11:30+02:00

THE SISTERHOOD OF THE ROSE BIJEENKOMSTEN

VOOR  

VROUWEN ÉN MANNEN

THE SISTERHOOD OF THE ROSE

In april 2018 is The Sisterhood of the Rose (SotR) gereactiveerd. Dit betekent dat geïnitieerde vrouwen uit meer dan 23 landen, NU wereldwijd een of meerdere SOTR Kringen aan het opzetten, organiseren en begeleiden zijn. In Nederland gebeurt dit in Mook en Deventer. En van daaruit in Amsterdam en – naar verwachting – in de nabije toekomst ook in andere plaatsen. Het doel van deze wekelijkse SotR bijeenkomsten is het in de aarde verankeren van de energie van de Godin, van het vrouwelijke aspect van ons bestaan dat heel is. Om dit te realiseren, hebben we zoveel mogelijk VROUWEN én MANNEN nodig, die er vanuit vrije wil voor kiezen om dit te doen. NU! Daarom nodigen wij iedereen uit die zich hiertoe geroepen voelt, zich bij een Sisterhood of the Rose kring aan te sluiten. Lever jouw unieke bijdrage aan het terugkrijgen van Het Licht op aarde en meld je voor deelname aan de bijeenkomsten in AMSTERDAMDEVENTER en MOOK/NIJMEGEN aan door op deze pagina het betreffende DEELNAME FORMULIER in te vullen en te verzenden. Voor de bijeenkomsten in DEVENTER en MOOK/NIJMEGEN kun je dit ook doen door het DEELNAME FORMULIER ONDERAAN DE PAGINA van Anasuya of SARA in te vullen en te verzenden.

Wat is The Sisterhood of the Rose

Sisterhood of The Rose Groepen bestonden duizenden jaren geleden in Atlantis, om de energie van de Godin te verankeren. Later kwamen zij weer op in het oude Egypte, als priesteressen van Isis. De Roos, het heilige symbool van de Godin Isis, werd haar symbool. In de periode van de kruistochten was de Sisterhood of the Rose de vrouwelijke tegenhanger van de Tempeliers. Door de tijden heen, hebben zij waar mogelijk een positieve invloed op aardse gebeurtenissen en omstandigheden uitgeoefend. 

Momenteel is The Sisterhood of the Rose wereldwijd wederom geactiveerd. Iedere man en vrouw die zich hiertoe geroepen voelt, is bijzonder welkom om aan de SotR bijeenkomsten deel te nemen.

Doel van reactivatie van The Sisterhood of the Rose

In vroegere tijden gedurende bijeenkomsten van The Sisterhood of the Rose, nodigden haar priesteressen in volledige Harts verbinding met elkaar, de energie van de Godin in zichzelf uit. Op deze wijze aanwezig in hun lichaam, kwam de Godin vrijelijk tot expressie en creatie. Doordat de priesteressen in zichzelf de Godin – het Goddelijk vrouwelijke – met God – het Goddelijk mannelijke – samenbrachten, werden deze beide energieën wederom EEN. Hierdoor Lééfde De Godin waarlijk. 

De priesteressen van de SotR gaven hun ervaringskennis door aan diegenen die er voor open stonden. Zo was ieder vanuit vrije wil in staat een overvloedige, harmonieuze samenleving van Liefde te creëren en te ervaren.

The Sisterhood of the Rose is momenteel gereactiveerd. Het doel hiervan is om iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt, uit te nodigen om NU een actief aandeel te leveren in het bovenstaande proces. Tijdens onze wekelijkse bijeenkomsten met mannen en vrouwen, bieden wij hiervoor een bedding en begeleiden wij iedere deelnemer in het in hun persoonlijke leven realiseren van Eenheid in zichzelf en bij het creëren van een vanuit Liefde ontstane harmonieuze samenleving op aarde. Onze nieuwe aarde.

isis

Waarom The Sisterhood of the Rose NU wederom is geactiveerd

Vele mensen verlangen ernaar om met elkaar een nieuwe samenleving te creëren. Om in ons lichaam een leven te ervaren waarin het Goddelijk vrouwelijke in harmonieuze eenheid met het Goddelijk mannelijke is. 

Momenteel zijn de aarde en de mensheid aan het helen en als gevolg hiervan wederom EEN aan het worden. Een toenemend aantal mensen is aan het ontwaken en samen zijn wij een nieuwe samenleving aan het creëren die ontspruit uit het op aarde en in ons lichaam aanwezig zijn van de Godin. 

Het daadwerkelijke moment waarop de omslag naar onze nieuwe aarde samenleving plaatsvindt, komt steeds dichterbij. Dit gebeurt tijdens wat wordt aangeduid met The Event.

Om dit alles succesvol gerealiseerd te krijgen en de overgangsperiode zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, is het essentieel dat de Godin NU door ons in de Aarde wordt verankerd. Hoe meer mensen hieraan bijdragen, hoe krachtiger dit zal zijn. Dit met elkaar bewerkstelligen, is wat wij tijdens onze wekelijkse Sisterhood of the Rose bijeenkomsten doen.

Vertaling van dit proces naar jouw dagelijkse leven

De Godin verankeren in onszelf en daarmee in de Aarde, betekent voor jou puur praktisch

  • dat je al het mannelijke en vrouwelijke in jou dat verwond is heelt
  • dat je hiermee alles in jou laat samensmelten en EEN worden 
  • dat je vervolgens in je leven van elke dag volledig vrij tot expressie en creatie komt. 

Het actief deelnemen aan de wekelijkse Sisterhood of the Rose bijeenkomsten is ondersteunend aan en onderdeel van dit proces. 

Oproep aan jou!

Wanneer je met het vorenstaande resoneert, meld je dan aan om deel te nemen. Lever zodoende jouw eigen unieke bijdrage aan The Sisterhood of the Rose bijeenkomsten en hiermee aan het daadwerkelijk co-creëren van onze nieuwe aarde. Je helpt tevens, door ook anderen op de SotR bijeenkomsten te attenderen of uit te nodigen om zich aan te melden en deel te nemen. 

The Sisterhood of the Rose, Nederland houdt bijeenkomsten in DEVENTERMOOK/NIJMEGEN  en in AMSTERDAM.

Om de SotR NL bijeenkomsten mogelijk te maken, vragen wij een kleine bijdrage van € 10,00 per bijeenkomst.

INSPIRATIE

Cobra heeft een tekst geschreven naar aanleiding van het recente overlijden van zijn partner Isis Astara. Graag plaatsen wij hier de link naar deze tekst. Het mede door haar voorgeleefde voorbeeld inspireert om zelf ook daadwerkelijk in beweging te komen en in volle toewijding de energie van de Godin in jou en daarmee op Aarde te verankeren.

Onze laatste Nieuwsbrief is uit!
Lees hier!
close-image